חומרים באתר לתוכנית הלימודים לכיתה יא-יב

נושא: חוק וחברה במקרא :חוקי מלחמה


מאמרים
 • חרם הכנעני : הלכה ומעשה  מאת: שמואל אחיטוב
  תקציר: החרם הכנעני, כלומר השמדת יושבי כנען, כפי שקובע חוק החרם בספר דברים (דברים כ) לא נהג למעשה באופן כללי ומחייב. היו מקרים של חרם אבל לא היתה מדיניות של השמדה. האידיאולוגיה של החרם נוצרה כנראה בתקופה שהאוכלוסייה הכנענית כבר נטמעה בישראל. להתפתחות האידיאולוגיה של חרם הכנעני היו יכולות לתרום הסיבות הבאות: מצד אחד הסבר להיעלמם של הכנענים, ומצד שני יחס של בוז ודחייה אל השכנים הכנענים שמחוץ לתחום ישראל ואמונתם.

 • חוק החרם  מאת: מרדכי כוגן
  תקציר: חוק החרם בדברים מצווה להשמיד את עמי כנען בעת כיבוש הארץ. מהי תפישת העולם העומדת מאחורי חוק זה? האם יש מקבילות בתרבויות הסביבה ל"חרם"? האם קוים החוק במציאות? כיצד התמודדו עם פרשנות החוק בתקופה שלאחר המקרא? המאמר דן בשאלות אלו ועוד תוך עיון במקורות.

 • חוקי מלחמה  מאת: אלכסנדר רופא
  תקציר: המאמר מראה שחוקי המלחמה נכתבו בסוף תקופת המלוכה. המאמר משווה בין חוקי המלחמה בספר דברים לבין סיפורי המלחמה בספרים ההיסטוריים של המקרא, ומוכיח בעזרת הפער הרעיוני והמעשי ביניהם על איחורם של החוקים, ואת הריחוק ממנהגי מלחמה עתיקים מהתקופה הטרום מלכותית של ישראל. המאמר טוען שכל חוקי המלחמה נכתבו בעבר כקובץ אחיד. הקובץ פוצל, כיוון ששיטת הסידור היתה לא רק לאור תוכנם של החוקים, אלא גם בהתאם לקשרים האסוציאטיביים ביניהם.

 • מהו חרם  מאת: אבי ורשבסקי; רוני מגידוב
  תקציר: הטקסט מסביר מהו ה"חרם" המקראי על פי כתובים מקראיים ועל פי מצבת מישע מלך מואב.

 • דרכים שונות של הורשת הארץ במקרא  מאת: זאב וייסמן
  תקציר: המאמר דן במסורת הבטחת הארץ ובמסורות ירושת הארץ. על-פי המסורות הללו ניתן למיין ארבע דרכים שונות בתהליך רכישת הבעלות על ארץ: כיבוש בחרב; הכשרת חבלי ארץ לא מיושבים להתנחלות; קניית קרקעות בכסף; רכישת בעלות על אזורים בארץ באמצעות בריתות. העיקרית ביניהן היא הכיבוש בחרב של חבל ארץ מיד תושביו והפיכתו לנחלת הכובש, אם על-ידי החרמת כל תושביו (כדרך שמתואר בספר יהושע י' 40; י"א 11, 12, 14); או על-ידי שעבודם למס עובד (יהושע ט"ז 10; מלכים א ט' 21).

מערכי שיעור
 • דיני מלחמה  מאת: הגר שדה
  תקציר: דף עבודה בנושא חוקי המלחמה על פי התוכנית החדשה.

דיונים בפורום
 • דיני מלחמה  מאת: פורום פתוח - מקראנט
  תקציר: ההבחנות בין הפטור של חתן מגיוס בדברים כ' לבין הפטור בפרק כ"ד.

 • חוק החרם וג'יהד - מה ביניהם?  מאת: פורום פתוח - מקראנט
  תקציר: מה ההבדל בין חוק החרם לבין הג'יהד?

אחיתופל (שאלות ותשובות)

 
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | תמיכה טכנית

סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך