איפה נולד אברהם אבינו?
ירושלים
אור כשדים
חברון
באר שבע
אחיתופל שלום! רציתי לדעת מהי עצת חושי בפרק י'ז בספר שמואל ב' . תודה ! גילי