ממה ברא אלוהים את האדם?
מהאוויר
ממים
מחווה
מהאדמה
אני צריכה ללכתוב עבודה על אבשלום ואני צריכה עזרה!