מי האריך ימים ביותר?
אברהם
יהושע
מתושלח
חנוך
אני צריכה ללכתוב עבודה על אבשלום ואני צריכה עזרה!