היכן מת משה?
הר נבו
הר ההר
הר סיני
הר מירון
אני צריכה ללכתוב עבודה על אבשלום ואני צריכה עזרה!