בניו של אברהם היו:
יעקב ועשו
אפרים ומנשה
יהודה וראובן
יצחק וישמעאל
אחיתופל שלום! רציתי לדעת מהי עצת חושי בפרק י'ז בספר שמואל ב' . תודה ! גילי