יוכבד לא הייתה אימא של...
יעקב
משה
מרים
אהרון
אני צריכה ללכתוב עבודה על אבשלום ואני צריכה עזרה!